นิทรรศการ

นิทรรศการทะเลสาบไท่หูปี 2020

นิทรรศการ-1-1
นิทรรศการ-1-5
นิทรรศการ-1-3
นิทรรศการ-1-6
นิทรรศการ-1-4
นิทรรศการ-1-7
นิทรรศการ-1-2

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมฉางโจวปี 2021

นิทรรศการ-2-1
นิทรรศการ-2-4
นิทรรศการ-2-2
นิทรรศการ-2-6
นิทรรศการ-2-4
นิทรรศการ-2-7

นิทรรศการทะเลสาบไท่หูปี 2021

นิทรรศการ-3-1
นิทรรศการ-3-2
นิทรรศการ-3-3
นิทรรศการ-3-4
นิทรรศการ-3-5
นิทรรศการ-3-6
นิทรรศการ-3-7
นิทรรศการ-3-8
นิทรรศการ-3-9