ความสามารถ

ความสามารถของเรา

โลโก้

หนึ่งในผู้ผลิตรายแรกๆ ที่พัฒนาหุ่นยนต์เชื่อมในประเทศจีน

โลโก้

องค์กรเทคโนโลยีขั้นสูงที่ออกแบบและผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

โลโก้

ผู้ผลิตชั้นนำในประเทศจีนด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ใช้เชื่อม ตัด ขนย้าย...

โลโก้

มีเทคโนโลยีหลักและประสบการณ์บูรณาการโครงการมากมายในด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

โลโก้

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องมากกว่า 50 รายการ

img-1
img-2
img-3
img-4
img-5
img-7
img-8